ALGEMENE VOORWAARDEN SN LOGIES

 

 

1. ONDERWERP

 

De uitbaters Ann Van den Eynde en Sven Nys stellen ter beschikking aan de klant

één of meerdere logies gelegen in de Felix Aertgeerstraat 15, 3128 Baal, met

inbegrip van een aantal diensten en services, overeenkomstig de hierna bepaalde

voorwaarden:

Het gebouw is volledig gerenoveerd en beschikt over 5 logies die allen in perfecte staat.

Elke kamer is volledig bemeubeld en biedt slaapplaats voor max. 2 personen.

Er staan drie badkamers ter beschikking, evenals een uitgeruste keuken.

De volledige infrastructuur is van een hoogwaardige kwaliteit.

 

2. AANVAARDING GOEDE STAAT

 

De uitbater biedt de logies aan in goede staat en de klant aanvaardt het goed zoals

het zich bevindt, in goed staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en

bewoonbaarheid en conform de van toepassing zijnde wetten, koninklijke besluiten

en decreten.

De klant moet het goed als een goede huisvader beheren en bij vertrek het goed in

nette staat afleveren.

Zie artikel 3.3.

 

3. BESTEMMING EN GEBRUIK

 

3.1 Het goed is exclusief bestemd voor vakantieverblijf en voor private bewoning van

korte duur, waarbij de gebruiker er nooit zijn domicilie kan vestigen en van deze

logies nooit zijn hoofdverblijfplaats kan maken. Een wijziging aan de bestemming

is niet toegestaan.

 

3.2 Het is niet toegestaan om de kamers met meer dan 2 personen te betrekken.

Er mogen geen tenten, caravans of mobilhomes op het domein gestald worden.

Indien het aantal van 2 overschreden wordt dan zal per persoon 25% van de prijs

aangerekend worden.

 

3.3 Staat van het goed: het pand wordt voor ingebruikname volledig gepoetst door de

uitbater.

Bij het verlaten van de logies moet het in nette staat afgeleverd worden. D.w.z.

opgeruimd en bezemschoon. Alles moet terug op zijn oorspronkelijke plaats staan,

de afwas moet gedaan zijn, en de gebruikte huishoudelijke apparatuur moet geledigd

zijn en in propere staat achtergelaten worden.

Als niet voldaan is aan bovenstaande zullen de kosten worden aangerekend.

Deze verplichting voor de klant ontslaat de uitbater weliswaar niet van zijn

verplichting om na het vertrek het gebouw opnieuw piekfijn in orde te zetten voor

een volgende klant (zie 5.1-5.2).

Er wordt enkel aan de klant gevraagd om het goed als een goed huisvader te

beheren.

 

3.4 Huisdieren zijn niet toegelaten.

Roken in de gebouwen is verboden.

Uit veiligheidsoverwegingen is het volgende verboden :

- Gebruik van friteuse

- Fondue

- Steengrill

- Raclette

- Gourmet

 

4. BETALING EN VOORWAARDEN

 

4.1 De reservering gebeurt via mail of reserveringsplatvorm en na een bevestigende mail van ,,de uitbater’’.

 

4.2 De prijs staat vermeld op de website www.svennys.be.

Alvorens de boeking definitief wordt moet 100% van de prijs betaald worden.

 

4.3 De verplichting van de uitbater om toegang tot het goed te verschaffen wordt

uitgesteld tot 100% van de prijs aantoonbaar betaald is.

 

4.4 Indien het verblijf geanuleerd wordt zal 80% teruggestort worden tot 14 dagen voor verblijf datum. Nadien vervalt deze regel en kan het betaalde bedrag niet meer worden teruggestort.

 

4.5 De uitbater behoudt zich het recht om de overeenkomst op te zeggen wegens

onvoorziene omstandigheden. In dat geval wordt de klant zo snel mogelijk op de

hoogte gesteld van de annulatie en zal deze binnen twee weken na annulatie het

betaalde teruggestort krijgen.

 

5. VERBRUIK, KOSTEN, SERVICE

 

5.1 De periodieke schoonmaak is inbegrepen in de prijs.

Weekendverhuur: schoonmaak 1x bij vertrek + verversen alle linnen bij vertrek.

Leeggoedflessen worden door de uitbater naar de glascontainer gebracht.

Midweekverhuur: schoonmaak 1x bij vertrek + verversen van alle linnen bij vertrek.

Leeggoedflessen worden door de uitbater naar de glascontainer gebracht.

Weekverhuur (1 week) : na 3 dagen wordt in overleg met de klant gepoetst

en wordt het badlinnen aangevuld of ververst.

 

5.2 Het bedlinnen wordt niet alleen geleverd door de uitbater maar alle bedden worden

ook opgemaakt door de uitbater.

Ook het badlinnen wordt klaargelegd en aangevuld door de uitbater.

 

5.3 Bed- en bad- en keukenlinnen is op ieder moment beschikbaar en is inbegrepen in

de prijs.

Op ieder moment: d.w.z. dat de klant bij “accidentjes” de uitbater kan vragen om

nieuw bed-en of badlinnen.

Deze beschikbaarheid komt bovenop de periodieke verversing zoals onder 5.1

aangegeven.

 

5.4 Water, elektriciteitskosten, vuilniszakken het gebruik wifi, vaatwasmiddel, kortom

servicekosten zijn inbegrepen in de prijs.

 

5.5 De klant verbindt er zich toe om het pand en zijn inhoud in alle situaties te

behandelen als een goed huisvader. Meer specifiek betreft dit het sluiten van ramen,

deuren bij wind en of regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, en het

redelijk verbruik van water, elektriciteit en verwarming. Bij overmatig verbruik zal

dit verrekend worden met de betaalde waarborg. Overmatig verbruik = + 150 kw

per dag. Het is de klant verboden om de tafel en stoelen van binnen tevens te

gebruiken op het terras.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID KLANT

 

6.1 De klant is aansprakelijk voor schade aan het pand door hemzelf, reisgenoten of

bezoekers veroorzaakt. De klant is verplicht om gedurende de periode het huis in

goede staat te houden en het net en proper te onderhouden.

 

6.2 Het is niet toegelaten om meer dan het aantal vermelde personen in de logie

onder te brengen.

 

6.3 De klant is aansprakelijk voor alle vormen van schade aan gebouw en of inhoud

zoals op het einde of na de periode door de uitbater werd vastgesteld.

 

6.4 Alle schade moet voor het vertrek van de klant aan de uitbater gemeld worden.

 

7. BEZOEK VAN DE UITBATER

Het is de uitbater toegestaan om, rekening houdende met de privacy van de klant,

het goed te bezoeken en na te gaan of alle verplichtingen werden uitgevoerd. Verder

is het ook toegestaan om de nodige serviceverplichtingen te voldoen. Zie verder

“instructies-service”.

 

8. VERANTWOORDELIJKHEID BIJ ONGEVALLEN EN INBRAAK

 

8.1 De klant is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de

diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak,

bijvoorbeeld door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de

klant aansprakelijk voor de geleden schade.

 

9. ALLERLEI

 

9.1 Eventuele drukfouten in dit contract, onze website of andere formulieren en

documenten, zijn onder voorbehoud.

 

9.2 De uitbater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door

middel van errata.

 

9.3 De uitbater is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk

voor de ontstane schade aan alle betrokkenen of hun roerende- en of onroerende

goederen.

 

9.4 De afzonderlijke instructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

Alle bepalingen moeten strikt opgevolgd worden.

 

INSTRUCTIES – SERVICE -INFO

Aankomst

De uitbater is ter beschikking vanaf het moment van aankomst.

De sleutels worden overhandigd op moment van aankomst.

De uitbater begeleidt de klant naar zijn logie en doet een rondleiding.

De klant wordt op de hoogte gesteld van alle functionaliteiten van het gebouw en

het aanwezige materiaal.

Er wordt door de uitbater tips meegegeven voor uitstapjes of bezienswaardigheden

in de streek. Evenementen worden tevens medegedeeld.

Eventuele tekorten of gebreken moeten onmiddellijk (binnen de 4 uur) gemeld

worden aan de uitbater.

Tijdens het verblijf - service

De uitbater is dag en nacht bereikbaar via GSM.

Het gsm nummer wordt bij aankomst meegegeven.

De dienstverlening is inbegrepen in de prijs zie artikel 5.

De klant kan tijdens zijn verblijf opteren voor en ontbijt via ontbijtmand geleverd door externe firma.

Wij vragen de klant respect te hebben voor zijn omgeving.

Grove inbreuken hierop kunnen leiden tot uitzetting zonder recuperatie van de

betaalde prijs.

Bij vertrek

Rekent de huurder het resterende bedrag af met de uitbater.